Общински служители оставят насред пътя, докато разнасят храната от Домашен социален патронаж на възрастните хора от селата на територията на община Карнобат. Колата, с която се движат в жегите е старо, раздръкано „Пежо“, което често ги оставя в нищото с канчетата и купичките. „Колата е повече от 20-годишна, дори на повече от 24 години, постоянно хората са на пътя. Трябва ни нова кола, която да е маневрена, не е скъпа и има климатик. Представете си как тези хора обикалят с жегите с топла храна в автомобила?“, каза кметът на Карнобат Георги Димитров пред общинските съветници, които гласуваха закупуването на нов автомобил. Той ще е на стойност около 25 хиляди лева и ще служи за нуждите на Домашен социален патронаж.

„Към настоящия момент се приготвя и доставя храна на 400 потребители на ДСП и обществената трапезария. Обхватът на дейността се разшири и териториално, като вече се доставя храна на потребители и от селата Соколово, Хаджиите и Драгово. Интерес към ползването на услугата проявяват и възрастни жители на селата Сигмен и Невестино. Разносът на храната по домовете на потребителите се осъществява с три автомобила, два леки - тип пикап, и един микробус. От ОП „БКРД“ за нуждите на своята дейност използват товарен микробус, марка „Пежо“, което е в експолатация повече от 20 години. Поради характера на работата и неговата ежедневна натовареност микробусът е силно амортизиран и доста често аварира. Ремонтите са все по-скъпи и неефктивни. След анализ на ситуацията и разказите за дейността, считаме, че е удачно микробус марка „Мерцедес“, използван към момента от домашен социален патронаж да се предостави за нуждите на общинското предприятие, а за Домашния социален патронаж да се купи нов автомобил - тип пикап, който ще има необходимата вместимост за разнос на храна, като същевременно ще генерира по-малък разход на гориво и консумативи“, мотивира се кметът Димитров.

Според него паркът трябва да се обнови с новата кола в условията на все по-застаряващото население, особено по селата.