Община Айтос ще даде под наем музейната сбирка с фотоси на разстреляните партизани от действащия в Бургаски регион отряд „Народен юмрук“ срещу 25 лева. Въпросните експонати се намират в руенското село Топчийско, но помещението се води общинска собственост на Айтос. Оказа се, че сагата със спомените за партизаните е дълга, минала през няколко процедури, които не са отчели, че става въпрос за културно наследство. Затова сега Община Айтос ги отдава под наем чрез конкурс, като първоначалната наемна цена е 0,30 лв. на квадратен метър. Предложението е на кмета Васил Едрев и предстои да бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет. Оказва се, че мненията са разнопосочни, стопанисването на въпросната експозиция вече веднъж не е намерило решение в местния парламент. В ОбС-Айтос представителите на БСП са малцина - трима души, и е възможно проблемът да предизвика бурни реакции от представителите на десните партии.

„Въпросът е спорен, както заради това, че може би става дума за пиар на БСП, както и заради въпроса дали ще се връщаме към онова време“, коментираха общински съветници пред БургасИНФО.

Оказва се, че в общинска администрация Айтос неколкократно през годините са постъпвали заявления за закупуване или отдаване под наем или концесия на сградата, построена през 1977 година върху земя - държавна собственост.

„Със свое решение от 2005 година ОбС-Айтос е възложил на кмета на общината тогава да организира стопанисването и ползването на общинската собственост, като проведе процедура за отдаване под наем чрез конкурс за срок от пет години, да не се изменя предназначението на обекта. С писмо от 2013-та година общинска администрация изиска становище от Националния институт за недвижимото културно наследство относно статута на сградата. Министерството на културата, както и националният институт уведомяват, че описаният обект не притежава статут на недвижима културна ценност. С молба от 2016-та година отново е зявен интерес към страдата с цел поддържане и стопансиване на музейната сбирка, която се намира в нея“, посочва кметът на Айтос Васил Едрев. Затова неговото предложение е включване на имота в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Айтос за 2016 година. Бъдещият наемател ще бъде задължен да поддържа и съхранява фонда на музейната сбирка в добро състояние.