Преграден панел от тераса на жилищен блок в "Меден рудник" по чудо не падна от няколко метра височина. Бетонното парче е дълго 4 метра, широко 20 сантиметра и тежи близо 200 килограма. Атмосферните влияния са предизвикали корозия, която е увредила сериозно връзките между елементите от фасадата на сградата. Панелът се е държал буквално само на една заварка и е имало опасност всеки момент да се откъсне от терасата.

Поддръжката и обезопасяването на сградите, в случаи като този, е задължение на собствениците. Но реално много малко хора са в състояние да се грижат за доброто състояние на сградите, тъй като подобен ремонт изисква много средства, специална техника и добри строителни умения.

Собственикът на апартамента, от чиято тераса се откъсва панелът, преценява, че не е в състояние да се справи с проблема. Подава сигнал за възникналата опасност на спешния телефон. От Гражданска защита обезопасяват района, за да не преминават хора под опасната тераса.

За да не се стигне до инцидент, Община Бургас предприема мерки за решаването на проблема. Съдействие за свалянето на панела оказват фирмите "Точев и Ко", "Елтър" и "Виа конструкт", които осигуряват хора и техника.

Голяма част от панелните сгради в Бургас са строени преди повече от 30 години и има потенциална опасност и при тях да възникнат подобни проблеми. В това отношение Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради предоставя най-добрата възможност животът на старите панелни блокове да бъде удължен. Освен саниране и подмяна на дограма, програмата включва безплатен ремонт и обновяване на конструкцията на сградата.