Турист гушна цимента в градинка до централната улица в Слънчев бряг след поредния алкохолен тур. Младежът сладко спеше на тревата като в най-луксозната хотелска стая, е бетонът му служеше за пухкава възглавница. В 9,30 часа сутринта той не помръдваше, но дишаше равномерно, като в сладък сън след буйна нощ.

„Подобни гледки са ежедневие. Това се получава след като се наливат като невидели с алкохол. Добре, че не е опитал да тренира балконинг, а си е легнал спокойно да си поспи“, коментираха минувачи, свикнали на пиянските прояви на чуждестранни младежи. Те иронично казаха, че се надяват, че като се събуди, туристът ще може да си спомни в кой хотел е настанен и бързо ще лиши централния вход на сградата, пред която спи, от присъствието си.