Бургазлии с регистриани фирми са подали молби за социални помощи, които да им бъдат отпуснати с решение на Общинския съвет. Това откритие направил председателят на местния парламент Костантин Луков, като лично се заел да прегледа списъка с имената на хората, кандидатстващи за средствата. Оказало се, че новите молби са над 40, а нередностите лъснали в 9 от тях. Оказало се, че хората са опитали да развиват собствен бизнес, което е забранено при кандидатстване за помощи. На петима от тях фирмите са неактивни, но на останалите 4-ма – развиват дейност.

„Разпоредбите за отпускане на помощи забраняват хората да са регистрирани еднолични търговци или акционери в дружества. За тази цел те подават декларация в Община Бургас, в която вписват данните. Тези бургазлии са написали фалшиви данни“, коментираха общински съветници по време на заседание на правната комисия, на което беше обсъден казуса.

Чуха се мнения, че средства могат да бъдат отпуснати на хората с неактивни фирми, а на останалите четирима – ще бъде отказана. Няма и механизъм, по който тези граждани да бъдат подведени под отговорност заради деклариране на неверни данни.

Общински съветници коментираха и размера на финансовите помощи, които се отпускат с решение на местния парламент. Според председателя Костантин Луков определянето на сумата трябва да бъде мотивирано, за да може да отговаря на нуждите на конкретния човек. Като пример той посочи жена, която страда от очно заболяване, а размерът на средствата, който й е определен е 200 лева. Реално на нея са й необходими 500 лева, за да се справи със здравословния проблем.