Държавен служител вече ще се става само след конкурс и издържани два теста - централизиран и специален. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за държавния служител, съобщава „24 часа”.

Тестът вече ще е задължителен и централизиран и резултатите от него ще важат 3 г., независимо дали има свободно място в момента или не, уточнява изданието. Тестът ще се организира от Института за държавна администрация и ще се провежда за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба. Всеки може да се яви на тест 2 пъти в рамките на 1 г. Когато чиновник иска да постъпи в конкретно звено на администрацията, той ще държи и втори, вече специализиран тест. До участие в децентрализирания етап на конкурса ще се допускат само кандидати, които са издържали успешно теста.

Следващите областни управители, техните заместници и заместник-министрите ще трябва да са с образователна степен магистър, след като парламентът прие на второ четене и промени в Закона за администрацията. Магистърска степен ще трябва да имат и председателите на държавни агенции, комисии и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или постановление на Министерския съвет.

Законът влиза в сила от януари 2018 г., решиха депутатите и така тези изисквания ще важат за следващото правителство.