С Постановление на Окръжна прокуратура - Бургас е прекратено досъдебното производство, образувано във връзка с прострелването на афганистански гражданин в района на община Средец, поради липса на извършено престъпление от общ характер.

Разследването на прокуратурата е установило следната фактическа обстановка:

През нощта на 13 срещу 14.10.2015г. петдесет и пет чужди граждани, от които четирима граждани на Ирак и петдесет и един граждани на Ислямска Република Афганистан, преминали без разрешение на надлежните органи на властта границата на България с Турция, в района на 97 гранична пирамида в землището на с.Белеврен, община Средец, област Бургас.

Придвижвали се пеша на територията на България, като избягвали населените места. Около 21.00 часа на 15.10. 2015 г. достигнали територията на община Средец, в участък на около четири километра от местността „Каиш баир“, в близост до с.Драчево. В местността, находяща се в граничната зона на България, към момента се намирал мобилен граничен полицейски взвод на ГПУ Средец, състоящ се от трима гранични полицаи, които водели наблюдение с цел разкриване на опити за нарушение на държавната граница.

Чрез използването на ръчна термовизионна камера, служителите засекли движението на групата и подали сигнал по радиостанцията за констатираното от тяхна страна движение в граничната зона на намиращия се в близост гранично-полицейски наряд, в състава на който бил полицай Вълкан Хамбарлиев и още двама гранични полицаи. В този момент те се намирали в близост до Аврамов мост, община Средец и се отправили пеша в направлението, за което им било съобщено, че се намира групата.

Хараламбиев и колегите му достигнали мост „Рибарска среща“ и разпределили позициите си от двете страни на моста, с цел да обезпечат задържането на групата лица, а при необходимост и да предотвратят възможността да се укрият.

Около 21.50-22.00 часа на 15.10.2015г. групата от 55 чужди граждани достигнали моста „Рибарска среща“, движейки се в колона, се насочили към пространството под свода му. Междувременно шумът от придвижването им и тихия говор били чути от Хамбарлиев и двамата му колеги, а предвид тъмнината и характера на местността в района около моста - обрасла с тревиста и дървесна растителност и силната акустика под него, служителите на ГПУ възприели единствено факта на присъствие на множество хора, които се движили в тяхна посока.

В изпълнение на вменените им служебни задължения да задържат нарушители на държавната граница, Хамбарлиев и един от неговите колеги, обръщайки се с лице към подмостовото пространство извикали по посока на движещите се срещу тях хора „Стоп! Полиция!“.

Към този момент в подмостовото пространство се намирали 13 чужди граждани, а останалата част от чужденците се движили след тях.

Въпреки издадените със силен глас разпореждания, служителите на ГПУ възприели, че същите не се изпълняват, а хората продължават да се движат срещу тях, викайки на неразбираем език. Отчитайки тези обстоятелства, както и необходимостта от задържане на лицата, за чието противозаконно пребиваване в граничната зона били налице достатъчно данни и с оглед осигуряване на личната си безопасност, Хамбарлиев заредил служебното си оръжие пистолет „Макаров“ и произвел изстрел.

Куршумът, изстрелян в резултат на произведения изстрел, се ударил в свода на моста. При сблъсъка си със железобетонната конструкция на съоръжението в тази му част, проектилът отскочил от повърхността и променил траекторията си на движение в посока надолу, като проникнал в предно-лявата част на шията на един от афганистанските граждани. В резултат на нараняването пострадалият паднал по гръб в реката, а негов спътник и братовчед, се опитал да спре кървенето, като притиснал към раната ризата си. Към тях веднага се приближили граничните полицаи, като един от тях предприел действия по оказване на първа помощ и продължил да притиска раната на пострадалия, за да спре кръвотечението. В резултат на огнестрелното нараняване в шията, пострадалият починал.

Вълкан Хамбарлиев и другият му колега успели да настигнат разпръсналите се в местността чужди граждани и да ги задържат.

В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествие, разпитани са над 70 свидетели, изготвени са множество експертизи - физикохимични, балистични, съдебно медицински и др. Извършени са и три следствени експеримента.

При анализа на събраните доказателства се установява по безспорен начин, че именно рикошетът на патрона, изстрелян от Хамбарлиев и отклонението по линията на траекторията му в резултат на удара в дъгата на моста, се намира в причинно - следствена връзка със смъртта на пострадалия афганистански гражданин.

На 15.10.2015г. Вълкан Хамбарлиев е изпълнявал вменените му съгласно служебните му задължения функции по неутрализиране и задържане на чужди граждани, нарушили териториалния суверенитет на българската държава. Всичките му действия са били в резултат на функционалната му и служебна компетентност и не разкриват каквито и да е било подбуди извън тези, свързани със служебното му положение и с изпълнение на задълженията му по охрана на държавната граница.

„В конкретния случай произведеният предупредителен изстрел от страна на Хамбарлиев очевидно е бил в съответствие законовите норми, допускащи използването на оръжие, както за задържане на лица, за които са били налице достатъчно данни, че са извършили престъпление и са се опитвали да избягат, така и за осигуряване на личната му безопасност. Още повече, че и съгласно т.2 b) от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи …“Лишаването от живот не се разглежда като противоречащо на разпоредбите на този член, когато то е резултат от употреба на сила, призната за абсолютно необходима:…..при осъществяването на законен арест ….“ се сочи в постановлението на прокурора.

В конкретния случай, вредоносният резултат е настъпил при изпълнение на конкретна служебна задача – осъществяване на гранично наблюдение и предприемане на незабавни мерки по пресичане на нарушението, установяване и задържане на правонарушителите, налагащи носене и при необходимост използване на огнестрелно оръжие. За да е съставомерно деянието от субективна страна обаче, то резултатът следва да е в причинно следствена връзка с обективирано намерение за лишаване от живот. В конкретния случай безспорно е установено, че Хамбарлиев е произвел предупредителен изстрел, като е насочил огнестрелното оръжие в посока, перпендикулярна по посоката на движение на пострадалия, което и категорично изключва умисъла за отнемане на живот в действията му или иначе казано искането или допускането от негова страна на смъртния резултат.

Налице е случайно деяние по смисъла на чл.15 от НК, т.е. липса на вина, тъй като в конкретната ситуация Хамбарлиев не е бил нито длъжен, нито е могъл да предвиди настъпването на общественоопасните последици от деянието. Същите са настъпили при наличието и под въздействието на обективно непредвидими обстоятелства, които са довели до развитие на причинния процес в резултат от отклонения в неговото развитие, които са стояли изцяло извън съзнателните възможности на дееца, т.е. деянието извършено от Вълкан Хамбарлиев не представлява престъпление.

С тези мотиви наказателното производство е прекратено.

Постановлението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 7 дневен срок и ще бъде изпратено на наследниците на пострадалия.