Жителите на блокове 1А, 1Б, 1В, известни в бургаския ж.к. „Славейков“ като Поморина, както и на 2, 3 и 4, правят пореден опит да спрат строежа върху зелените площи, намиращи се пред домовете им. Хората няколко поредни дни протестираха, след като на мястото беше издигната метална ограда. Това стана повод напрежението да ескалира и хората да подемат битка, за да защитят от машини терена, на който сега се намират детска площадка, зелени площи, на които децата играят футбол, беседки и паркинг, както БургасИНФО съобщи (ВИЖ в ОЩЕ ПО ТЕМАТА). Стигна се дори до присъствие на полиция, която да не допусне страстите да ескалират. Сега местните жители са внесли писмо в Общинския съвет в Бургас, с което търсят съдействие.

„През изминалата седмица върху част от зелените площи и алеи се появиха заграждения, които бяха монтирани и табели, от които става ясно, че се предвижда застрояване и изграждане на две жилищни сгради. Считаме, че извършеното заграждане с метални огради е незаконно, тъй като към настоящия момент не е налице валидно издадено и все още в сила разрешение за изсичане на дървесна растителност. Нещо повече, не са налице валидно издадени и влезли в сила протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Дори само това обстоятелство прави незаконосъобразно и недопустимо поставянето на метални заграждения и възпрепястване на свободния достъп до заградената част на детската площаадка и зелените площи.

На следващо място считаме, че е налице неправомерно и незаконосъобразно издадено разрешение за сдтроеж. Всички ние, когато сме закупували жилищата си, сме ги закупили, знаейки, че има предвидени зелени площи, детски площадки и паркоместа“, категорични са хората. Те са изложили многобройни мотиви, с които искат да не се допусне започване на строителството.

„Всичко изложено от нас е основание за атакуване и отмяна на издаденото разрешение за строеж. Доколкото обаче, ние като живущи, съгласно сега действащите разпоредби на ЗУТ не можем директно да обжалваме издаденото разрешение за строеж, и предвид предоставената Ви от закона комептентност, Ви молим да извършите проверка и да подадете простест срещу издаденото разрешение за строеж“, се казва в писмото на местните жители.