Червенобуза костенурка е била забелязана за първи път в Атанасовското езеро в Бургас, съобщиха от Българска фондация Биоразнообразие. Представител на организацията Ивайло Димчев забелязал възрастен екземпляр в обходния канал.

„Едва ли някой, който е решил да се раздели с домашния си любимец си дава сметка какви последствия може да има действието му за дивата природа и за видовете, които естествено обитават местата, където се „освобождават“ екзотични домашни животни“, смятат от БФБ.

Червенобузата костенурка произхожда от Южните щати на САЩ и Северно Мексико от земите около Мисисипи и Мексиканския залив. Тя е една от най-често отглежданите като домашни любимци костенурки в целия свят. Присъствието й в дивата природа, извън родните й места е много обезпокоително и този вид е поставен в топ 100 на най-инвазивните видове в списъка на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

В много страни, напр. Австралия вносът и отглеждането им са забранени. От 2009 г. забрана за внос има и за Европейския съюз чрез Регламент на Комисията на европейските общности. Тази забрана е валидна и за България, макар на много места вероятно да не се спазва.

Присъствието й в Атанасовско езеро създавало сериозни притеснения у специалистите за бъдещето на местните видове блатни костенурки, както и на екосистемата като цяло. „Безразсъдното освобождаване на домашни любимци в дивата природа създава предпоставки за необратими изменения във видовия състав и структурата на популациите на водните организми. Освобождаването, освен че е забранено от Закона за биологичното разнообразие и се наказва с глоба до 2000 лв. (за юридически лица до 5000 лв.) показва и липса на осъзнаване и преценка за последствията, които всеки от нас, дори и неволно може да предизвика с поведението си в дивата природа.

Нека не бъдем безразсъдни и безотговорни в действията си и да не освобождаваме домашните си любимци, след като ни омръзнат в дивата природа и особено в такива запазени все още места като Атанасовско езеро!“, смятат от БФБ.