Районен съд - Малко Търново потвърди мярката за неотклонение "Домашен арест" на Петър Низамов-Перата – обвиняем заради задържането на мигранти в Странджа и разпространенния видеоклип за връзването им със свински опашки. Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Бургас. Мярката на Перата беше гледана отново по негова молба, като основните мотиви за искането да бъде променена в по-лека са, че трябва да се грижи финансово за семейството си и домашният арест се отразявал на имущественото му състояние, както и че няма да се укрие.

„Трябва да се вземе предвид какво престъпление е обвинението. Касае се за тежко умишлено престъпление за което до настоящия момент са събрани доказателства, според което може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението. Считам, че е налице опасността той да окаже въздействие на свидетели и по този начин да извърши друго престъпление. Този извод го правя въз основа на справката от полицията с криминалистическите регистрации и актуалното свидетелство за съдимост от вчерашна дата. Лицето не е реабилитирано, налице е висящо административно производство“, смята прокурорът.

Според Перата опасенията на прокурора са неоснователни. „Поради факта, че единствените доказателства събрани срещу мен са свидетелските показания на тримата афганистанци, които са снети пред съдия и закрепени един път завинаги. На второ място никой незнае къде се намират те вече в Европа, за да им бъде въздействано по някакъв начин. Другите са свидетелски показания на защитения свидетел, който с тайна самоличност и няма как да му се въздейства. Както виждате и самите вие в папката по делото има събрани много доказателства, които ме оправдават и изцяло изключват обеществената опасност. Започвам да си задавам въпроса, ние в правова държава ли живеем и това не е ли политическо дело през 2016г., а не пред 1944 г., смята Низамов. Той изтъква, че в негова защита са събрани хиляди подписи от хора, но пък обвинението смята, че те отразявали само част от общественото мнение. „Всеки ден съм бил проверяван по два пъти докато съм бил в „Домашен арест”, това като доказателство за депресията в мен и затова че си спазвам МНО. На последно място това дело до сега можеше да бъде приключено от прокуратурата и внесено в съда, но прокуратурата отказва да събира оправдаващи доказателства“, твърди Перата.

Съдът в Малко Търново отчита, че мярката му за неотклонение е била разгледана на 15.04.2016 г. и потвърдена на 21.04.2016г. „По тази причина изминалият срок до момента не може да се смята за основания за промяната на същата. В този период активно са извършвани следствени действия , които са допълнили доказателствени материал по делото с нови данни. Съдът смята , че няма основания да бъде променена мярката за неотклонение на обвиняемия и молбата на защитата следва да бъде отхвърлена, а настоящата мярка за неотклонение „домашен арест” потвърдена“, смятат магистратите.