Младежкият противопожарен отряд „Локомотив” към Основно училище „Христо Ботев” в кв. „Долно Езерово” извоюва призовото първо място в sедемнадесетото областно състезание на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”, провело се в края на седмицата в Приморско. Отборът е следван от отряд „Орел 160” към училище „Н.Й.Вапцаров” в Айтос, а на трето място се класира – младежкия противопожарен отряд „Устрем 112” към училище „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Карагеоргиево, общ. Айтос.

В седемнадесетото областно състезание между младежките противопожарни отряди от Бургаски регион се включиха девет отбора от Общините Бургас, Карнобат, Несебър, Айтос, Приморско, Царево и Поморие. Младите огнеборци / на възраст между 12 и 16 години/ се състезаваха в дисциплините : “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 m щафетно бягане с препятствия”. Отборите им бяха съставени от 9 човека и една резерва или общо от 10 състезатели, като резервния състезател бе един и същ за двете дисциплини.

В дисциплината „Бойно разгръщане” особени овации предизвика точността на състезателите, които чрез шланга за време трябваше да напълнят водосъдържател до определено ниво, сигнализирано със звукова и светлинна сигнализация, а после да покажат умения при завързването на възлите : „кръстосана примка”, „рифов възел”, „двойно единично премятане” и „дърводелски възел”.

Във втората дисциплина „Щафетно бягане” - дължината на пистата е 400 m., като е разделена на 9 участъка. В първият от тях се поставя двуметрова стена, разположена перпендикулярно на пистата, до която има струйник без вентил. Втората отсечка е чисто бегова, като е без препятствия, следвана от отсечка с двойно навит шланг с шлангов носач. Четвъртият участък е чисто бегови, следван от отсечка с препятствие / бариера/ на височина 80 см. Шестият и седмият участъци също са с препятствия, осмия – чисто бегови, а деветия – с два двойно навити шланга без шлангови носачи.

Участниците в седемнадесетото областно състезание на младежките противопожарни отряди бяха поздравени от организаторите на проявата – старши комисар Васил Василев – Началник на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас, кмета на Община Приморско – символичен домакин на състезанието – Димитър Германов и Началникът на Регионалния образователен инспекторат – Виолета Илиева. Състезателите бяха уважени и от зам. областния управител – Севдалина Турманова и началниците на Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Победителите от Областното състезание на младежките противопожарни отряди ще участват в Националната надпревара, където ще се включат отборите, класирали се на първо място в областните състезание от цяла България. Припомняме, че Движението Младежки противопожарни отряди “Млад огнеборец” е с международен характер. На всеки две години Международната асоциация на пожарните и спасителните служби /CTIF/ организира състезания, в които участват и наши млади огнеборци.

В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година по разработен примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация на дейността в системата на народната просвета. Теоретичната и практическата подготовка на отрядите “Млад огнеборец” се ръководи от служителите на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас със съдействието на общини, директори и педагози от учебни заведения под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с регионалния инспекторат на МОН. В тези формирования ученици, на възраст от 10 до 16 години получават теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, провеждат тренировъчна и състезателна дейност.