Единствено в медицинска лаборатория „ЛИНА” пациентът може да получи резултата си от микробиологично изследване на урина, ако той е отрицателен, в деня на даване на пробата. Това е възможно благодарение на уникалния анализатор за откриване на бактерии HB&L, с който „ЛИНА” разполага.

„Инфекциите на пикочо-отделителната система са сред най-честите бактериални инфекции, като ключов момент при тяхното диагностициране е откриването на причинителя в урината на пациента. Изследването на 3 проби урина в последователни дни увеличава достоверността на резултатите, като най-подходяща е първата сутрешна урина”, обяснява д-р Сашка Михайлова д.м., микробиолог в лаборатория „ЛИНА”.

Посявката на урина е основен метод за установяване на бактерии в пикочните пътища от зараждането на микробиологията до наши дни. Резултатът от култивирането се получава на следващия ден. При съмнение за уроинфекция понякога се започва антибиотична терапия без изчакване на посявката. Ако впоследствие се установи, че не се изолират бактерии от урината, антибиотичното лечение се оказва ненужно. Ето защо от особена важност е информацията за наличие на микроорганизми в урината да се получи навреме.

Добрата новина за пациентите е, че от началото на месец май 2016г. лаборатория „ЛИНА“ използва уникалния анализатор за откриване на бактерии в урината HB&L. Анализаторът е единствен в Бургаска област. Чрез съвременната технология се наблюдават фазите на растеж на бактериите и се проследява количеството им в реално време. Методът се характеризира с висока чувствителност, като анализаторът открива само живите бактерии и не се влияе от наличието на еритроцити, левкоцити, мъртви клетки и соли в пробата.

„Ако в лабораторията постъпи урина за микробиологично изследване между 7 и 12 часа, при липса на бактериален растеж, пациентът получава отрицателния си резултат в деня на даване на пробата. Ако анализаторът установи наличие на бактерии в урината, изследването продължава с допълнителна посявка и антибиограма. Много важно е пациентите да спазват инструкциите за тоалет преди даване на урина, за да позволят на апарата да открива само истинските патогени, а не замърсителите”, разяснява д-р Михайлова д.м.
Цената на еднократното микробиологично изследване на урина в лаборатория „ЛИНА“ остава непроменена. Във връзка с въвеждането в експлоатация на новия микробиологичен анализатор, лаборатория „ЛИНА“ предлага на своите пациенти и нов пакет на атрактивна цена: 3 последователни урокултури на цената от 20 лв.

„ЛИНА“ е една от трите лаборатории в страната, която разполага с анализатора за откриване на бактерии в урината HB&L.