Рибари от Царево, Ахтопол и Синеморец се бунтуват срещу намерението в района на Ахтопол да бъде изградена мидена ферма. Хората се притесняват, че подобно съоръжение ще се отрази върху пътя на черноморските риби, както и върху поминъка на местните жители.

В Община Царево е постъпило инвестиционно намерение от „Еко Фишинг 79“, за изграждането на мидена ферма край Ахтопол. В отговор рибарите са събрали и представили 200 подписа против изграждането на подобно съоръжение. В подписката са се включили и представителите на Рибарското сдружение от Царево, Ахтопол, Варвара и Синеморец.

В подкрепа на рибарите кметът на Царево Георги Лапчев внесе ъзражение в РИОСВ гр. Бургас срещу Инвестиционно намерение на „Еко Фишинг 79“ за изграждане на „мидена ферма“, съобщиха от общинската администрация.

„Изграждането на подобно съоръжение ще даде негативно отражение върху морските обитатели и морската екосистема, тъй като избраното местоположение за разположение на фермата за отглеждане на миди е изключително неподходящо.

Представените координати обхващат акватория, в която попада една от най-големите зони, представляващи местообитание на черноморския калкан, където протича жизненият му цикъл и размножителният му процес. Освен това през посоченото място преминава и пътя на мигриращите риби.

Така по начина, по който е изградена мидената ферма, ще представлява бариера, спираща пътя и променяща местообитанието на черноморските риби, както и своеобразен капан за по-големите морски обитатели, а именно черноморския делфин и черноморската акула.

Променяйки се траекторията и хабитатът на морските организми ще се стигне неминуемо до изменение на цялата екологична система в района.

Негативното отражение върху морската екосистема ще доведе неминуемо и до отрицателни последици върху живота на местното население, препитаващо се основно с риболов. Фермата със своите 138 дка. отнема значителна част от зоната за риболов и то точно от тази, в която традиционно се извършва такъв.

След проведени дълги разговори и обсъждания по темата, считам че инвестиционното намерение на “Eко Фишинг 79” ООД ще предизвика значителен отрицателен ефект върху морската екосистема в района на гр.Ахтопол и същото не следва да бъде осъществявано.“ , категоричен е кметът на Царево Георги Лапчев.