Сужителите на Регионална дирекция по горите –Бургас (РДГ Бургас) и Икономическа полиция при ОДМВР – Бургас проведоха съвместна тридневна акция за сеч на дървета в Бургаска област. Те са направили общо 40 проверки по Закона за горите в териториалния

обхват на дирекцията. Проверени са 13 обекта за добив на дървесина, 24 склада за преработка и търговия с дървесина и 3 товарни превозни средства.

Съставени са 5 бр. акта за установяване на административно нарушение и 2 бр. констативни протокола за нерегламентирани дейности в горски територии.