Родилното отделение на МБАЛ-Бургас изпраща електронните термометри в миналото и минава на ново ниво. От тази седмица акушерките ще мерят температурата на родилки и бебета с модерен безконтактен инфрачервен термометър. Той отчита с точност само с едно докосване до челото за не повече от секунда.

„Това е малък, но важен апарат за нас, защото на ден измерваме температурата на родилките по два пъти. Досега трябваше да оставяме термометъра на пациентката, а след това да се върнем и да запишем градусите. Сега това става веднага и ни спестява време”, казва старшата акушерка на отделението Руска Ганчева.

Инфрачервеният термометър бе дарен от „Ей енд Ди Фарма”, които са предстaвители на „Лаборатоар Експансианс” и „Мустела” за България. Засега подобно апарат е даряван единствено на Родилното отделение в МБАЛ-Бургас, откъдето благодарят за жеста.