Директорите на детските заведения на територията на община Бургас да не изискват повече от родителите удостоверение за платени местни данъци при записване на прието дете в тях. Това разпореди кметът Димитър Николов, а копие от заповедта ще бъде връчена на всички директори на детски ясли и градини в Бургас.

Родителите вече няма да се налага да предоставят удостоверение, с което да заявят, че вече са платили местните си данъци и нямат задължения към Общината, когато записват децата си в детските заведения, в които са приети. Тази услуга ще се извършва по служебен път от Община Бургас като част от комплексното административно обслужване.

Документите, които родителите на приетите деца трябва да предоставят са писмена декларация на желанието детето им да бъде записано в съответното детско заведение, копие от удостоверението за раждане на детето, документи, доказващи адресната регистрация и критерия за предимство, ако са ползвали такъв.

За приетите на първо класиране деца крайният срок за записване утре, 13 май.

Родителите на неприетите при първото класиране деца могат да променят реда на желанията си при второто класиране в срок от 18 до 23 май чрез електронната система за записване или като подадат заявление по образец в детската градина.