5 кг брашно, 3 кг спагети, 3 кг леща, 1,6 кг компот, 1 кг конфитюр, 0,280 кг локум и 1 л. нектар – Тази дажба ще получат социално слабите в Бургас. Хранителните продукти се раздават от БЧК. Кампанията започна днес и ще продължи до 27 май. Това са остатъчните количества, които не са били раздадени на първи етап, съобщава Виолета Радева, председател на БЧК в Бургас, цитирана от „Фокус”. Пунктът в морския град се намира на ул. „Оборище” №95.

Лицата, имащи право на помощи, са вписани в списъци, предоставени от Агенцията за социално подпомагане. Те ще получат общо по 14,88 кг хранителни продукти.

Съгласно Наредба, право на помощта имат лица и семейства, които поради нисък доход или липса на такъв не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за подпомагане по закона за социалното подпомагане за задоволяване на инцидентно възникнали потребности; лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността по реда на Правилника; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, съгласно т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
БЧК-Бургас започва раздаването на помощи по общини от утре по график, който може да бъде видян на сайта на червенокръстката организация. В Бургас на хората е изпратено специално писмо, в което е посочено кога и къде могат да получат хранителните продукти.