GSM оператори злоупотребяват с наивността на възрастните хора. Това предупредиха от Комисията за защита на потребителите (КЗП). От ведомството отправиха препоръка към представителите на третата възраст да не се предоверяват на устните разяснения на консултантите и да не се съгласяват да подписват документи в офисите на мобилните оператори, преди да се уверят с какво точно ще се ангажират, какви услуги ще получат и колко ще заплатят за тях.

Експертите на КЗП ги съветват да прочитат внимателно и изцяло предложените им договори и общите условия към тях, а ако срещнат затруднения - да се консултират с независим специалист или поне със свой близък преди да положат подписа си.

Две окончателни решения на съда потвърждават становището на Комисията за забрана на нелоялни практики на доставчици на телекомуникационни услуги, насочени към хората от "третата възраст". В един от случаите при посещение в офис на мобилния оператор за плащане смета, възрастен мъж е бил подведен от консултант да подпише нов договор, с услуги, които не са му необходими, с обещание за намаляване на сметките или за увеличаване на безплатните минути за разговор. Така, вместо да се намали, сметката му набъбнала още повече.

Друг пример е със 72-годишен дядо, който е бил подведен да подпише, без да обърне внимание, четири документа – нов договор за мобилни услуги, допълнително споразумение към действащия му към момента договор и две заявления за смяна на SIM карта, която да обедини двата му номера. Той е получил обещание от консултантите за повече безплатни минути. Обстоятелството, че не е подписал своите екземпляри и не е ползвал новия номер, свидетелства за това, че не е прочел поднесените му документи и не е разбрал, че се е сдобил с още един договор. Следователно сделката е сключена набързо, без служителят да му предостави необходимата информация.

Втората нелоялна практика е свързана със сключването на договори за цифрова кабелна телевизия, като консултантите са посещавали възрастните хора в дома им и са злоупотребявали с тяхното влошено здравословно състояние или неспособност да четат.

Потребителите не са били предварително запознати с условията за предоставянето на услугата – цена на абонамента, включени канали в ценовия пакет и пр. В поднесените им за подпис договори са се съдържали само препратки към публикуваните на интернет страницата на доставчика общи условия, където тази информация е посочена.