С кредит от 1,5 млн. лева ще бъде направен опит да се спаси „Благоустройствени строежи“ ЕООД, което е натрупало дългове. Състоянието на дружеството беше разисквано на сесия на Общинския съвет, която се провежда днес в Бургас.

„Задълженията бяха над 1,5 млн. лв, сега са 1,3 млн. лв. Погасена е главница, това са лихвите. С банковия кредит ще се погасят задълженията към НАП и към Общината. Всички имоти в момента са възбранени от НАП, сметките са блокирани. Няма да бъдат ипотекирани всички имоти, а само част от тях. Въпреки плащанията на дружеството, в момента има обявен публичен търг за продажба на три апартамента. Сега в неплатен отпуск са 40% от работниците, няма да има съкращения, всички ще са на работа след празниците“, каза управителят на дружеството Иван Апостолов. Той заяви, че концепцията му е за разсрочване на задълженията и участие в обществени поръчки.

„Нито този управител, нито предходният носят вина за състоянието на дружеството. Пет години преди това „Благоустройствени строежи“ не е плащало социални осигуровки и ДДС. В предходния мандат Агенцията по приватизация въртя два имота и не успя да ги продаде, а НАП ги продаде веднага. Стотици обещствени поръчки минават, но БКС не може да кандидатства.“, каза кметът Димитър Николов.