Община Айтос повежда отново битка за собствеността на старите казарми, които отдавна са забравили живота в тях и се рушат пред очите на местните жители. Войната, която води за тях местната власт се превръща в пословична, защото нейното начало е поставено още преди 12 години. Сега темата отново влиза в Общинския съвет с докладна записка на кмета Васил Едрев, в която той предлага да отправе искане, с което да стартира процедура по прехвърлянето на имотите.

„Терените са разположени в близост до централна градска част, близо до първокласен път София- Бургас, гара, автогара и други социални и здравни заведения. Всички комуникации са изградени и имотите могат да бъдат използвани за целите на Закона за насърчаване на инвестициите. След промените в структурите на Министерството на отбраната този район остана неизползваем и безстопанствен, което води до трайното му разрушаване. Безвъзмездното прехвърляне на визираните УПИ ще предостави възможност пред общината за финансиране и кандидатстване по европейски и други програми. В по-голямата част от европейските проекти е предвидено бенефицент по тях да бъде общината, която е с най-големи възможности за усвояването на европейски средства. Проеявеният интерес е продиктуван от факта, че горепосочените имоти ще бъдат използвани за целите на спорта, образованието, културата, за подобряване на инфраструктурата и обогатяване на социални живот на населението“, са мотивите на кмета Васил Едрев.

В Айтос от години витаят различни предложения за начина, по който могат да се използват сградите. Една от тях е там да се изгради Бизнес инкубатор. Хората вече дори са се отчаяли, че някога терена на бившето поделение може да се върне към живот.