Тази година блатното кокиче ще може да се събира само в 4 находища в защитените територии, а разрешеното количество е до 5000 кг. Това гласи заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

В момента започна масовият цъфтеж на лечебното растение, което е под защита на Закона за биологичното разнообразие. Блатно кокиче ще може да се събира в защитените местности „Дебелата кория“ в землището на с. Блатец, Сливенско, където квотата 1000 кг, в землището на с. Присад, Бургаско – 1000 кг, в защитената местност „Калината“, Бургаско –1500 кг и в местността „Блатото“ край Ямбол – 1500 кг.

През 2016 г. е забранено събирането на листно-стеблена маса в останалите 12 защитени местности и територии в общините Свиленград, Хасково, Шумен, Бургас, Ямбол и Пловдив.

Надземната част на блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, който се използва като съставка на уникалния лекарствен препарат – нивалин. Той е открит от д-р Димитър Пасков през 1956 г. и се смята за едно от най-големите български научни постижения на 20 век.

В страната са описани 40 находища, в които до 1970 г. са се добивали до 15 т суровина, но през последните години запасите от вида намаляват рязко поради промените в климата. Затова всяка година министърът на околната среда и водите определя къде и колко може да се бере.

Към начина на събиране има строги изисквания – растението се изрязва на височина 5-7 см над земята, а 20-30% от площите трябва да се оставят непокътнати. Причината е, че от едно и също място може да се събират билки през една година, а при продължително засушаване - още по-рядко. Любопитно е също, че популациите по р. Дунав не съдържат галантамин.

Санкцията за незаконно бране и търговия с кокичета е до 5000 лв. за физически лица и до 10 хил. за юридически. Контролът се извършва от РИОСВ.