Предстои обучение на ученици в среден курс в училищата в Община Камено по проект „Деца и младежи срещу трафика на бебета”. Обученията ще се проведат на следните дати: 18.04.2016 година от 12.45 в село Русокастро; 19.04.2016 година от 12.45 в село Трояново; 20.04.2016 година от 12.45 в СОУ гр. Камено

Крайната цел на проекта е изготвяне на общинска стратегия за борба с трафика на хора в Община Камено, която ще бъде предложена на вниманието на Общинския съвет за разглеждане и приемане. „Екипът за управление на проекта кани всички желаещи да присъстват на обучителните дейности в посочените училища”, съобщават от Общината.