Маргинализацията на ромското малцинство и обществената нетърпимост към него продължава да е най-належащият проблем в областта на човешките права в България. Това посочва Държавният департамент на САЩ в доклад за състоянието на човешките права по света през 2015 година. Документът бе публикуван на сайта на американското външнополитическо ведомство, съобщава БТА.
Сред другите проблеми в областта на правата на човека, за които бе съобщено, бе незаконното убийство на афганистански мигрант от български граничен полицай близо до границата с Турция на 15 октомври, изтъква Държавният департамент на САЩ. Той изброява още суровите условия в затворите и местата за задържане, полицейското насилие и дългите забавяния в работата на съдебната система.

Има съобщения за религиозна дискриминация и тормоз в България, пише в документа.
Докладът отчита и слабости в процеса на интеграция на бежанците, изборни измами, насилие на полова основа и дискриминация срещу жените, насилие срещу деца, увеличаване на проявите на антисемитизъм в интернет, трафик на хора, дискриминация срещу хората с увреждания, етническите малцинства и хората с нетрадиционна сексуална ориентация и обществена стигматизация на хората, заразени с вируса на СПИН. Има освен това съобщение за детски труд и дискриминация срещу представители на малцинствата при наемането на работа.