Има ли място за търговска реклама върху фасадата на културните институти в Бургас или тя да бъде предназначена само за афиши, свързани с дейността на операта, театъра и т.н. Този въпрос разпали дебат по време на заседание на комисията по култура към Общинския съвет, което се проеде днес. Повод за него беше поставено електронно рекламно табло върху сградата на Бургаската опера, в съседство до входа на Кукления театър. На него като реклама се изреждат и кадри от популярно в града заведение, което работи под наем в сградата.

По този въпрос на заседанието на комисията днес присъстваха директорът на Кукления театър Христина Арсенова и административния директор на Операта Светлана Кръстева.

„Недопустимо е подобно табло там – на фасадата. В цял свят подобни сгради имат особен статут и никъде няма закачени подобни кадри“, каза общинският съветник от ГЕРБ Калояна Живкова. Председателят на комисията Веселин Пренеров заяви, че е нужна цялостна концепция за рекламата на подобни институции, както и начин, по който да се афишират изявите им.

Представителите на Операта и на Кукления театър заявиха, че имат много идеи, че искат цялата стратегия, както и подкрепата на бизнеса. „Работим чудесно с Регионалния инспекторат по образование и с Община Бургас, но ни трябва интерес и от страна на бизнеса“, казаха те. Те поставиха въпроса и за всеки ремонт, който се налага на сградата, тъй като за всяка дейност се иска разрешение от наследниците на нейния създател.

Общинските съветници настояха по-голяма част от излъчваните кадри на електронното табло да бъдат с представяне на дейността на Операта и Кукления театър. Те обмисляха варианти и за поставяне на винили с изявите в градинката на Операта, за да се запази духа на изкуството.

По време на дебата стана ясно, че в досегашната наредба, регламентираща поставянето на търговски реклами, няма забрана за наличието им върху сгради на болници и културни институции. Това се отнася единствено за административни сгради.

Разрешението за таблото на Операта е за една година. Затова членовете на комисията по култура решиха в този период да подготвят промяна на наредбата. Същевременно те се разбраха на период от 3 месеца да провеждат срещи с представителите на операта, театъра, музеите в Бургас.