Патологичният крадец Златин Господинов, който побърка служителите в редица търговски обекти в Бургас, е настанен в психиатрия. След възложена от Районна прокуратура проверка по Закона за здравето, относно здравословното му състояние, с решение на PC Бургас от 08.04.2016г. той е на задължително лечение за срок от 6 месеца в Държавна психиатрична болница -Царев брод, област Шумен.

След изтичането на шестмесечния период, Районният съд по местонахождение на лечебното заведение ще прецени дали са налице основания за удължаване на срока на лечение на Златин Г., съобщиха от Районна прокуратура.

Златин Господинов няколкократно бе установяван от полицията след кражби на алкохол, хранителни и други стоки от различни магазини в Бургас. Във връзка с посочените случаи се води досъдебно производство, наблюдавано от РП-Бургас за извършени от лицето общо девет деяния при условията на продължавано престъпление. Понастоящем по делото е назначена съдебно-психиатрична експертиза, като на вещото лице – психиатър е възложено да изследва вменяемостта на лицето към датите на всяко от деянията, а също и към настоящия момент с оглед преценка дали същото може да носи наказателна отговорност. След изготвяне на експертното заключение ще се установи дали Златин ще бъде привличан към наказателна отговорност.