Седем бургаски училища тази година ще разкрият летни занимални за своите най-малки ученици. Това е поредната услуга в полза на работещите родители в Бургас. Учебните заведения, които ще организират и провеждат летни школи са СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", СОУ "Константин Преславски", СОУ "Добри Чинтулов", ОУ "Климент Охридски", ОУ "Княз Борис", СОУ "Йордан Йовков" и СОУ "Петко Росен", съобщиха от Община Бургас.

Нововъведението ще бъде от полза най-вече родителите на децата от 1-ви до 4-ти клас, които до този момент срещат и най-голямо затруднение в отглеждането на малчуганите след приключване на учебната година на 31 май. При най-малките този проблем е решен още преди няколко години с разкриването на летни смесени групи в детските градини.

До момента летни школи за децата от тази възраст успешно се организират от Общински детски комплекс, но поради засилващия се интерес от страна на родителите, големия брой желаещи и ограничения капацитет, Община Бургас реши за пореден път да улесни родителите в отглеждането и грижите за малчуганите.

Летните занимални в учебните заведения ще стартират още от тази година и ще се провеждат от 1-ви юни до 31-ви юли. Родителите ще могат сами да избират формата на занималнята - полудневна, която ще бъде от 08.00 до 12.30 часа или целодневна - от 08.00 до 17.30 часа. Предвижда се броят на децата в групите на лятната занималня да бъде от 20 до 24 деца, а програмата да включва чуждоезикови обучения, спортни занимания, свободно време за игри и занимания по интереси - рисуване, музика и др. По желание на родителите в летните занимални ще се организират и посещения на музеи, изложби, екскурзии и др.

Записванията за занималните ще се извършват директно в училищата.

Условията, заявленията и декларациите, с които родителите трябва да се запознаят и попълнят преди да подадат в учебните заведения, където се обучават децата им, ще бъдат качени на официалния сайт на Община Бургас - www.burgas.bg в раздел "Образование".

Традиционно летни школи за децата организира и Общински детски комплекс - Бургас.

Ето какви са възможностите и местата за това:

* Театрална студия "Детско царство"- за деца и ученици от 5 до 10 години - Младежки културен център;

* Младежка театрална студия - за ученици от 11 до 19 години - Младежки културен център;

* Чуждоезиково обучение:

Английски език - за ученици от I - IV клас - ул. "Райна Княгиня" 11

Руски език - за ученици от I- VI клас - ул. "Райна Княгиня" 11

* Изобразително изкуство - Младежки културен център;

* Приложно изкуство - ул. "Райна Княгиня" 11;

* Лятно екоучилище - 27 юни -8 юли, за ученици от I-V клас - ул. "Райна Княгиня" 11;

* Занимания по интереси:

- Занимателна екология - ул. "Райна Княгиня" 11

- Забавна математика - ул. "Райна Княгиня" 11

- Родна реч - ул. "Райна Княгиня" 11

- Православни християнски традиции, ценности и празници - ул. "Райна Княгиня" 11

- Компютърни игри и занимания - ул."Райна Княгиня" 11

- Плуване - плувен басейн "Флора" /детски/ - за начинаещи ученици от I - IV клас

- Лечебна физкултура - ул. "Райна Княгиня" 11.