За поредно посегателство върху защитени територии по Южното Черноморие, сигнализира bTV. Строителна техника е разкопала част от плажа Алепу.

Коловозите са огромни, следите личат. А дюните са на „шофьорския плаж" до блатото Алепу, което е включено в Рамсарската конвенция за влажна зона със световно значение. Изгребваният пясък е използван за плажната ивица пред хотелския комплекс „Дюни".

Нарушителите са „Дюни" АД. От регионалната екоинспекция ще им бъде съставен акт.

Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 1000 до 10 хиляди лева.

„Този пясък се насипва върху активната плажна ивица и се заравнява механизирано с тежка строителна техника. В момента на нашата проверка дейностите бяха спрени със съдействието на органи на МВР и при нашата проверка установихме, че от дейността е засегната територията на природната забележителност с около 60 метра беше навлязла техниката в защитената територия.", каза началникът на отдел „Защитени територии” в РИОСВ-Бургас.

Сигналът е подаден и в Прокуратурата, която също прави своя проверка.