Върховният касационен съд измени решение на Апелативен съд Бургас по делото срещу Георги Андонов –Бабата и намали с 12 години присъдата му за клането на 27-годишната Галина Георгиева край парка в ж.к. „Славейков“ в Бургас.

С присъда постановена от Окръжен съд-Бургас той е признат за виновен в това, че на 04 юли 2015 г. в Бургас с особена жестокост и по особено мъчителен начин, при условията на опасен рецидив, е направил опит умишлено да умъртви Галя. За това той беше осъден на 30 г. лишаване от свобода. Андонов е признат за виновен и в това, че като затворник, изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затворническо общежитие от открит тип „Строител“ към Затвора Бургас, е избягал, като не се е завърнал домашен отпуск. На посочената дата, когато е извършен опитът за убийство, той е бил в двудневен домашен отпуск.

Производството на първа инстанция е преминало по съкратената процедура, при която определеното наказание се редуцира с 1/3.

С решение на Апелативен съд Бургас присъдата е изменена на 25 г. затвор. Касационното производство във ВКС е по жалба на подсъдимия Георги Андонов.

Върховните съдии не споделят извода на Окръжен съд-Бургас, както и на Апелативен съд-Бургас, че за извършеното от Андонов престъпление следва да му бъде определено второто по тежест измежду трите вида алтернативни наказания, а именно - доживотен затвор. В мотивите за решението на ВКС се посочва, че то е твърде завишено.

Според настоящия състав съществено е подценено обстоятелството, че все пак се касае за опит, при който макар и довършено деянието, не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици – смъртта на пострадалата. Действително само спешната оперативна интервенция, е единствената причина да не се достигне до най-трагичния резултат. Въпреки нанесените й над десет удара с нож, след шест дневен престой в реанимация, на единадесетия ден от постъпването в болничното заведение, е изписана единствено със загуба на слезката.

Становището на касационния състав е, че обществената опасност на извършеното деяние по своята тежест не надвишава обикновените случаи на опит за убийство. При определяне на наказанието предходните инстанции са приложили прекомерна по обем наказателна репресия спрямо подсъдимия, която не съответства на обществената опасност на деянието и на дееца, както и на целите на наказанието.

Съдът приема, че за извършения от подсъдимия Георги Андонов опит за убийство следва да му бъде определено и наложено наказание лишаване от свобода от 20 г., което се явява най-подходящото по вид и размер измежду посочените в разпоредбата на чл.116 ал.1 от НК- от 15 г. до 20 г., доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна

С оглед предписания по чл.58а ал.1 от НК ред наказанието следва да бъде редуцирано с една трета– до 13 г.4 м, до който размер следва да бъде изменено въззивното решение и който в максимална степен ще съдейства за постигане на целите на наказанието, са категорични върховните съдии.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване.