Сдружение “Призвание” приключи успешно изпълнението на проект "Щастливи заедно", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Проектът е в подкрепа на родителите на деца със специални образователни потребности. На 26 март в Екпозиционен център”Флора”, зала 1, екипът на сдружението проведе пресконференция, на която представи всички реализирани дейности, а именно психологическа и социална работа с родители на деца със СОП, арттерапевтична групова работа с деца и родители, фотоклуб, дневни екскурзии с артерапия и социално посредничество с релевантни служби.

По време на проекта, екипът от психолози, социални работници и арттерапевти на сдружението се е зае с нелеката задача да съдейства и помага на родители на деца със специални образователни потребности. През последните няколко години в държавната политика се полагат усилия за разработване и прилагане на механизми за интеграция тези деца в общообразователни учебни заведения. На лице са сериозни постижения в тази посока. Впечатление прави, че акцентът е поставен върху работата с децата, като липсва грижа за родителите. В резултат те попадат в социална изолация, ангажирани изцяло с грижите за децата си. Това води до емоционално изчерпване и липса на мотивация, пряко повлияващи върху качеството на грижата за децата. Целта на проекта бе да допринесе за подобряване уменията на родителите на деца със СОП при справяне със собствените емоции в процеса на обгрижване на децата си и да се избегне емоционалното им изчерпване.

След пресконференцията всички гости имаха възможност да разгледат фотоизложбата „Това сме ние”, на която бяха представени снимки на родителите и децата със СОП, участвали в проекта, техни рисунки и снимки, направени от тях по време на провеждането на фотоклуба. За доброто настроение на гостите се погрижиха музикантите от Формация „Самвел”, а децата бяха забавлявани от аниматори със специален подход към децата от тази специфична група. Гостите на благотворителното мероприятие имаха възможност да подкрепят каузата с предоставените картички, на които бяха отпечатани рисунките на децата със СОП.