5 000 лева финансова помощ ще дари Поморие на опожареното училище „Христо Смирненски” в Карнобат. Това реши днес Общинският съвет в града. Предложението бе направено от кмета на Поморие Иван Алексиев. Докладната бе включена като извънредна точка в дневния ред. Тя бе приета единодушно с 20 гласа "за". Средствата се осигуряват от дейност „резерв за непредвидени и неотложни разходи” от бюджета на Общината.

"Наш дълг е да помогнем с каквото можем на училището в Карнобат за бързото възобновяване на учебния процес. Сътрудничеството и човещината в един такъв момент са изключително важни и знам, че така както ние помагаме според възможностите си, в труден за нас момент можем също да разчитаме на подкрепа, защото никой не е застрахован от неприятни инциденти или стихийни бедствия.", каза кметът Иван Алексиев.