Зелен пояс ще облагороди неизползваеми общински земи в Камено. С този проект местната власт кандидатства по Програмата за трансгранично сътрудничество. Проектът включва залесяването на района на Източната част на града, който минава покрай старото корито на р. Айтоска до защитената местност Корията. Ще бъдат изградени и места за отдих за жителите на града. В самите територии, в които ще бъде изпълнен проектът, отдавна съществува желание и нужда за създаване на зелен пояс, който да повиши зелените площи и качеството на въздуха и същевременно да се ползва като място за наблюдение на птици и еко маршрут, свързващ населените места с намиращи се на близо природни забележителности.

Проектът е съвместно с турската община KavacikVillage Headman, която е водещата страна. Зеления пояс ще осигури място за почивка и местообитание за голямото разнообразие от птици, които минават през района, който е част от "Виа понтика". Ще се изградят специални кули за наблюдение на птици, които ще позволят на хората да се докоснат до биологично разнообразие, да го опознаят и обикнат. И не на последно място зеленият пояс ще се използва за екологична пътека за разходки, която ще осигури достъп на хората до местните природни забележителности и защитени територии - Камено - Курийката за България, а за Турция ще свързва града с близкото езеро, което е предпочитано място за разходка и отдих на местното население. Трансграничният ефект ще се засили и от организирането и провеждането на съвместни срещи, кампании, събития и презентации свързани с биологичното разнообразие в района и ролята на човека в неговото опазване.