Вдигане на оборотите, дисциплиниращ ефект и 130 акта са резултатите от осъществения засилен контрол от инспекторите от отдел „Оперативни проверки” на НАП Бургас по спазване на данъчно-осигурителното законодателство в рискови, по отношение на укриване на данъци, сектори, информираха от приходното ведомство в морския град. От началото на годината инспекторите на териториалната дирекция са извършили над 600 проверки на пазари, борси, тържища, както и на лица и търговци, търгуващи и произвеждащи цветя и растения. Извършени са и физически наблюдения на общо 45 търговски обекта - закусвални и павилиони, продаващи тютюневи изделия. В дните около 8 март са проверени 43 обекта, извършващи търговия с цветя и растения, като съставените актове са 13. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разлики в касовите наличности. „Нашите действия със сигурност постигнаха дисциплиниращ ефект в проверяваните сектори. Целта на този вид контрол е извеждане на оборотите в максимална степен на светло, заплащане на реални данъци и регистрация на фирми по ЗДДС, които реално са достигнали оборота за задължителна регистрация, но умишлено декларират по-ниски стойности”, коментира директорът на ТД на НАП Бургас Татяна Кънчева.

От приходното ведомство уточниха още, че за ефективността на контрола по спазване на данъчно-осигурителното законодателсто изключително спомага и системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП, която автоматизирано следи за оборотите в търговските обекти. Софтуерът сравнява приходите на търговците от всеки икономически бранш и в зависимост от територията, на която се намира обектът, посочва онези от тях, чиито приходи значително се различават от средните за дейността или региона. Така системата автоматично открива рискови обекти, чието данъчно поведение се отклонява от типичното и инспекторите на приходната агенция ги посещават, за да проверят на място спазването на данъчните правила. Системата следи и за други отклонения в отчитането на приходите като струпването на продажби в края на работния ден, като през целия ден оборотите са силно занижени, концентриране на обороти в края на месеца и други подобни. Софтуерът на приходното ведомство позволява и дистанционен достъп на данъчните до всяко отделно фискално устройство, като е възможно инспекторът да даде команда на касовия апарат да отчете междинния оборот и при последвала проверка на място да сравни сумата, регистрирана на устройството с наличните пари в касата.

Законът предвижда санкция за неотчитане на обороти от 2000 лева за всяка неиздадена касова бележка от търговец, но глобата може да достигне 10 000 лева и запечатване на обекта, ако няма касов апарат или той не е свързан със сървърите на НАП.