Чергари от Сливен превърнаха в любима своя дестинация района край Атанасовското езеро в Бургас. Всяка пролет от общинската администрация разчистват колибите на новия вид обитатели, но те прииждат отново. На Общината се налага да премахва биваците им поне два пъти седмично, но тя няма намерение да се откаже и да допусне трайно усядане на такъв контингент хора, съобщиха от администрацията.

Днес, по сигнал на граждани, Община Бургас локализира и премахна 6 импровизирани заслона, както и образуваните около тях нерегламентирани замърсявания. Те се намираха на скрито място - по брега на канала между к-с "Изгрев" и Атанасовско езеро. В бараките се бяха настанили 15 души със сливенска адресна регистрация.

Акцията продължава в следващите дни, а тя съвпада и със започналото общоградско пролетно почистване. Община Бургас благодари за своевременните граждански сигнали, които й помагат да реагира бързо в подобни ситуации.