Община Бургас пусна в експлоатация нови електронни услуги, свързани със заплащането на местни данъци и такси. Едната от тях е част от процеса за интегриране на информационните системи на Общината и НАП при ползване на ПИК, предоставян от НАП. В резултат на подписаното през месец юли 2015 г. споразумение (http://www.burgas.bg/bg/news/details/1/22780), малко по-късно през същата година стана възможно заявяване на електронни услуги към Община Бургас чрез ПИК. В началото на 2016 г., след внедряване на нов софтуер за местни данъци и такси, се осъществи и проверката на задължения чрез ПИК. Като развитие на тази услуга, от тази седмица услугата за проверка и заплащане на задължения е достъпна и за всички лица, които ползват сайта на НАП чрез ПИК. За да се ползва тази функционалност е необходимо от сайта на НАП да се избере меню „Е-услуги с ПИК“, а след това услугата „Справка за задълженията за МДТ с възможност за извършване на плащане“.

Още по-голямо улеснение за потребителите на е-услуги Община Бургас предоставя чрез инсталираните виртуални ПОС-терминали. Те могат да се използват както при заплащане за електронни услуги, така и за заплащане на задълженията за МДТ.

Проверката за наличие на задължения се извършва от раздел „Е-услуги“ – Справка за финансови задължения към Община Бургас.

След отваряне на прозореца се въвеждат ЕГН, ПИН от Общината и текстът, който ще се визуализира в средата на прозореца. При наличие на ПИК на НАП се избира бутон „Вход с ПИК на НАП“, като в този случай идентификацията се извършва чрез сайта на НАП.

След показване на справката за задълженията, заплащането може да извърши веднага чрез виртуалния ПОС-терминал, като се избере бутон „Плащане“.

Община Бургас е първата в страната, внедрила виртуален ПОС-терминал за всички предоставяни електронни услуги.