Австрия ще изпрати на България автобуси, линейки и друг тип техника, необходима да охрана на границата ни. Ще се обърне по-голямо внимание и на охраната черноморската граница, тъй като има голяма вероятност част от бежанската вълна да се насочи в тази посока, каза австрийският министър на отбраната Ханс-Петер Доскоцил. Той подчерта, че България може да очаква пълно съдействие от страна на Европейския съюз за защита на границата си.