Контролирани взривни работи ще се извършват на кариера "Българово" - гр. Българово в периода от 11.00 до 17.00 часа на 1 март, вторник.
От общината напомнят на гражданите в близост до обекта, че в този период от време е опасно и забранено приближаването на хора и животни на разстояние по-малко от 1 километър около границите на кариерата.
Призовават се всички граждани да проявят разбиране към указанията за безопасност по време на взривяването.