Центърът по кръводаряване към МБАЛ - Бургас призовава гражданите, на които не са им чужди милосърдието и хуманизмът, да се включат в кампанията за осигуряване на необходимото количество кръв за нуждите на здравеопазването.
Кръводаряването ще се извършва от 09:00 до 13:00 часа всеки делничен ден. То е доброволен акт и в него могат да се включат всички желаещи на възраст от 18 до 65 години.
Според Закона за кръводаряване и кръвопреливане /Обн. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г./ чл. 11, ал 3: "Органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица са задължени да съдействат за осъществяването на промоцията и при вземането на кръв".
Дарилите кръв имат право на два дни платен домашен отпуск, съгласно чл. 157 от Кодекса на труда и подкрепителна закуска.
От Центъра по кръводаряване очакват повече хора да откликнат на доброволната акция в подкрепа на здравето и човешкия живот.