Учениците от ПГТ „Алеко Константинов”– гр.Поморие се срещнаха с млади мъже, извървели трудния път, по който минават всички наркозависими в опитите си да преборят дрогата. Беседата бе организирана по идея на класните ръководители и училищното ръководство в гимназията, със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Поморие.

Превантивната дейност на употребата на наркотици обикновено се свежда до раздаване на брошури с текст и снимки, подготвени, за да шокират и сплашат. Често се разчита на страха, като единствен фактор, който да държи децата встрани от дрогата. Но дали това е достатъчно?

Пламен, Николай и Петър от сдружение „Рето - Надежда” разказаха своите истории на гимназистите и споделиха наблюденията си за това как употребата на синтетични наркотици може да превърне здрав човек в развалина с психически разстройства. „Може да не стане от първия или втория път. Може да стане от десетия или стотния. Застраховка няма”, коментира един от гостуващите младежи.

Другият сподели, че при него всичко е започнало като на шега, заради компанията. А пътят нататък най-често води към затвора или към смъртта, както се е случило и с негови приятели. На въпроса „А ти как се отказа?” третият мъж отговори, че първо трябва да се решиш сам, а после ти е необходима подкрепата на най-близките и на специализирани организации, които ти помагат да осъществиш желанието си и да си върнеш живота.

Учениците слушаха с интерес и по време на последвалата дискусия имаха възможност да зададат въпроси, да изразят своето мнение и чувства. В разговорите участва и Веселина Тодорова – представител на Областна дирекция на МВР – Бургас.