Община Бургас обяви обществена поръчка за изграждането на допълнителни велостанции. Градът е първи в страната, който по примера на големите европейски столици, предлага услугата отдаване на велосипеди под наем. През август 2013 г. завърши първия етап от изграждането на системата за обществен велотранспорт, състояща се от 12 велостанции. Сега местната власт ще отдели 50 000 лева за поставянето на 20 паркоколонки, нови велосипеди и три автомата за електронно таксуване. Задължително условие е и внедряването на специален софтуер за обслужването на системата.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24 февруари 2016 година. Парите са от общинския бюджет. Доставката, изработката и монтажа ще бъдат осъществени от формата, предложила най-изгодна оферта.