Интересът към програмата за безплатно саниране на малки блокове в Поморие е огромен. Кметът Иван Алексиев и екип от администрацията, в рамките на осем дни, проведоха разяснителна кампания и информационни срещи със собствениците на допустими за участие сгради в Поморие. Само седмица след кампанията, вече има регистрирани 13 нови сдружения по Закона за етажната собственост с желание за участие в Програмата за безплатно саниране на малките блокове.

„Шансът пред нас е огромен. Не само, за да променим визията на града, но и да се възползваме от предоставената възможност да направим домовете си по-топли, уютни и с по-малко разходи за отопление. Поморие е един от 28-те града в България, които ще участват в програмата за безплатно саниране, както чрез Националната програма, така и чрез ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Горд съм, че успяхме да осигурим този европейски финансов ресурс, защото ни дава достатъчно голяма преднина пред повечето други градове. Радвам се, че хората вече са добре информирани и имат доверие в нас. Вярвам, че с помощта, която им оказваме и със заявеното от тяхна страна желание за участие, ще успеем да се възползваме максимално от възможностите на програмата.”, коментира кметът Алексиев.

През стартиралата през 2015 година кампания, в Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради с над 36 апартамента участват осем големи блока в Поморие. В момента се извършва обследване на конструкцията им и тече процедурата за издаване на технически паспорти на всеки един от тях. На база предписанията на конструкторите ще бъдат изготвени проектите за същинските ремонтни дейности.

След проведената информационна кампания, експертите в Община Поморие остават на разположение на гражданите всеки вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа в сградата на Общината или на следните контакти:

тел.: 0596 22004, mayor@pomorie.bg

тел.: 0596 26307, eu_projects@pomorie.org – отдел „Управление на проекти“

тел.: 0596 26310 – Кристина Демирева, началник отдел „Правно-нормативно обслужване”

тел.: 0596 26326 – инж. Илияна Калудова, началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда”