По време на предизборната кампания на кмета Иван Алексиев с жителите на поморийското село Александрово, той пое ангажимента, че ще преустанови практиката кметският наместник да бъде назначаван от общинското ръководство, без изборът да бъде предварително одобрен от жителите на селото. Повод за решението на кмета Алексиев беше представената подписка от почти всички жители на селото с желанието им за демократичен избор на кметски наместник. Александрово е единственото село в община Поморие, което не участва в местните избори, поради маломерния брой на жителите в него.

В изпълнение на това, днес кметът подписа заповед за подбор на кандидати за кметски наместник на с. Александрово, с изисквания за заемане на длъжността. Кандидатите трябва да са с навършени 18 години, да не са поставени под запрещение и да с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в с. Александрово, най-малко шест месеца преди датата на избирането. Едно от изискванията е всеки от тях да представи своя концепция за работата.

Първият етап на подбора ще е по документи Вторият етап - изборът на кметски наместник, ще се извърши от всички явили се в деня на избирането жители на с. Александрово. Местните ще избират в следствие на предварително изложената от кандидатите концепция за работата на кметския наместник.

Списъкът на избирателите, отговарящи на конкретни услови, ще се предостави от отдел „Административно и информационно обслужване“ в Община Поморие.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е 16.02.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса са обявени на официалната страница на Община Поморие www.pomorie.bg, в кметството в с. Александрово и във фоайето на Община Поморие, ул. „Солна” № 5.