В навечерието на 138-ата годишнина от Освобождението на страната ни, СОУ „Иван Вазов” Поморие обявява фотоконкурс на тема „Да погледнем на България с очите на Вазов”.

Инициативата цели да провокира творческото въображение на учениците от първи до дванадесети клас, да изпита усета им за красиво, възвишено и величаво, умението им да улавят вечното и във временните наглед картини. С обич към родното и с почит към Вазовото дело, конкурсът моделира в учениците самочувствието им на българи.

Кандидатите ще бъдат разпределени в 3 възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас.

Условия за участие

  • Участието е индивидуално.
  • Всеки ученик има право да участва само с една снимка на хартиен носител.
  • Всяка снимка трябва да има заглавие.
  • Размерът на снимката трябва да бъде 10/15см.
  • Снимката да бъде придружена с данните на участника: трите имена, клас, училище, адрес и телефон за връзка.

Авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели на СОУ „Иван Вазов” Поморие. Ако снимките бъдат използвани, имената на авторите се упоменават

Критерии за оценяване

  • нестандартна гледна точка
  • оригиналност на идеята
  • адекватна интерпретация на темата
  • високо качество на техническото изпълнение

Снимките ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, но и ще подбере фотоси, които да бъдат включени в специална изложба. Всички участници ще бъдат поканени на тържество и ще получат сертификати. Класиралите се на първите три места ще получат и предметни награди. По преценка на журито ще бъдат дадени и поощрителни.

Краен срок за изпращане /дата на пощенското клеймо/ – 19. 02. 2016г. Адрес – град Поморие, ул. „Солна” 19, СОУ „Иван Вазов”

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 02.03.2016 година от 12.30 часа в залата на СОУ „Иван Вазов”.