Съюзът на българските командоси (СБК) иска да вземе под наем за срок от 5 години общински имот в Бургас, за да разкрие своя централа там. Заявлението вече е постъпило в местния парламент и ще бъде разгледано на следващата сесия. Предложението е на генерал проф. Юлий Абаджиев, който е председател на "Съюз на българските командоси" (СБК) - гр.София. Командосите искат общината да им предостави под наем имот на ул."Васил Левски" №23, ет.3. В офиса ще се работи с младежи и девойки за превенция и борба с престъпността сред подрастващите. Центърът ще разполага с информационен масив за популяризиране инициативи, свързани с образователните програми на СБК, включително и бойно-приложни и спортни състезания. Съюзът на българските командоси е сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност с предмет в сферата на военната наука и правоохранителната дейност, подпомагане на държавните и общински органи за преодоляване на възникнали кризисни ситуации и на други специфични задачи, свързани със сигурността на гражданите.