2000 лева глоба отнесе фирма, представила в търговски център в Бургас експозиция с папагали от цял свят, която приковала интереса на стотици любители на редките птици. По злощастно стечение на обстоятелства и заради шумната медийна разгласа, изложбата обаче попадна и в полезрението на служителите от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Институцията изпратила свой служител да провери ситуацията на място. Старши експерт от отдел ”Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони” извършил проверка на пътуващата изложба. И установил, че от изложените 17 вида папагали, пет екземпляра – военна и червена ара се оказали защитени видове. За да бъдат включени в изложба с извършване на търговска цел трябва да имат придружаващ сертификат, освен регистрационните карти, било становището на експерта. За папагалите от вида „червена ара” управата на фирмата, организатор на изложбата, представила такъв сертификат, но но за военния ара подобен документ липсвал. Заради това директорът на РИОСВ-Бургас издал наказателно постановление. Районният съд в града „изглади с ютия” становището на екоинспекторите и потвърди санкцията.- Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.