Колите без задължителната застраховка „Гражданска отговорност” ще бъдат дерегистрирани от КАТ. Според официалните данни под ударите попадат близо 350 000 коли или 12 на сто от целия автопарк. Всички те трябва да бъдат спрени от движение.

Предстои окончателното изготвяне на процедурата. изготвена. В момента се уточняват подзаконовите нормативни актове, в които ще бъдат заложени всички правила. В разработването им ще се включват Комисията за финансов надзор (КФН) и полицията. Това обясни пред „Стандарт” Диана Евстатиева, член на УС на Гаранционния фонд.

В новия Кодекс за застраховането, който влезе в сила от началото на годината е посочено, че КАТ трябва да дерегистрира автомобилите без „Гражданска отговорност”, като собствениците им трябва да бъдат уведомени за това. А когато си направят застраховка, колите автоматично отново трябва да получат регистрация и право да се движат по пътищата.
Писмата може да се изпращат или от Гаранционния фонд, който поддържа базата с данни за всички коли без полици, или от КАТ, които реално ще извършват дерегистрацията след като получат списъка с тези автомобили.