Редовните приемни на общинските съветници от ПП ГЕРБ-Бургас ще продължат да се провеждат и през 2016 г. всеки четвъртък, но с нов час.

Гражданите могат да задават своите въпроси на представителите на местния парламент от 16,30 ч. до 18,00 ч.

На 7 януари приемна ще има Антон Берданков. Той е член на постоянните комисии по Младежта и спорта и Транспорт и морско дело.

Приемният ден ще се състои в централата на партията в Бургас на ул. „Конт Андрованти” 5, ет. 1.

Записвания се правят на място в офиса на ПП ГЕРБ или на телефон 056 81 90 40; 0884800023.