България се оказа една от страните в ЕС с най-драстичен ръст на младежката безработица. Данните на Евростат за месец март, цитирани първо от БНР, показват, че на годишна база безработните младежи у нас на възраст под 25 г. са нарастнали ударно с над 46%. Така от 13 000 през март, 2023-а година те вече са 19 000 души или делът им е нарастнал от 9,7 на 16%. С подобен ръст са много малко държави в ЕС.

Показателен за липсата на рязка динамика при повечето държави-членки е средният показател за младежка безработица за ЕС. През март, 2024 делът на безработните сред младежите е бил 14,6% срещу 14% година по-рано. Като безработни статистиката отчита всички лица, които са търсили работа в последните четири седмици и са имали готовност да започнат веднага или до 2 седмици. Делът на безработните младежи пък се изчислява спрямо работещите в тази възрастова група.

С подобен рязък скок като България е Дания, където делът на безработните младежи се вдига от 9,1 на 15,8%, Естония - с ръст от 11,6 на 16,2%, Унгария - от 10,4 на 15,7%. С най-нисък дял на безработни младежи през март, 2024 г. е Германия - 5,8% срещу 5,7% година по-рано. Следват Чехия с 6,8% и Холандия с 8,7% дял на безработните младежи.

Общата безработица за март, 2024 в ЕС е 6%, 6,5% - за еврозоната. Безбаротицата в България през март е 4, 4% срещу 4,2% за март, 2023 г.

Източник: segabg.com