Oбщинският съвет в Бургас отложи разискванията и гласуването за отдаване под наем на имот в Морската градина на Фондация „Лили Иванова“ за срок от 10 години. На сесия на местния парламент днес бяха поставени редица въпроси. Припомняме, че предложението бе внесено от зам. кмета Станимир Апостолов с идеята фондацията да изгради нов Културен център в Бургас. Имотът, който се предлага, е на „Благоустройствени строежи“.

„Защо не го дадем на фондация „Пламен Ставрев“ например?, попита Иво Баев. Други съветници пък подчертаха ползите, които ще има града.

Проф. Севдалина Турманова направи предложение за отлагане на дебатите и гласуването. „В залата се оформиха различни мнения и възникнаха въпроси, на които вносителят следва да отговори, за да може общинските съветници да придобият право да направят информиран избор“, каза тя.

„Ще отложим разискванията, защото наистина виждам, че има множество въпроси, на които не знам дали в рамките на 1,2 или 3 часа, без специализирана подготовка и анализ, може да бъде отговорено. С това отлагане на разискванията и на гласуването, на следващата сесия ще можем да се запознаем. Имаме изтъкнати юристи и културни дейци, предложението за мен е великолепно. Лили Иванова е име, което ще краси нашия най-красив град, но ние трябва да защитим интересите на града, на нашата културна история и трябва да подходим по най-прецизен начин“, каза председателят на местния парламент Михаил Хаджиянев.