Първият в Бургас детски фитнес център бе открит в ДГ " Морско конче", филиал към ДГ "Раковина". Във фитнеса децата ежедневно ще се насърчават към спортни занимания. Чрез този иновативен модел на образователна среда децата ще укрепват долната и горната мускулатура на тялото си, ще развиват координация и баланс и ще изразходват енергията си по много полезен и забавен начин.
Проектът е реализиран по национална програма "Хубаво е в Детската градина".