Проверки на хора, купили луксозни жилища на цена над 750 хил. лв., стартира Националната агенция за приходите (НАП), става ясно от отчет за свършената работа през миналата година, цитиран от "Труд". Данъчните са се фокусирали върху реализираните сделки през пред­­ходните четири години - в периода от 2019 г. до 2022 г.

От приходната агенция са възложили 97 проверки за установяване на факти и обстоятелства, свързани със собствениците на луксозни имоти, както и 300 проверки за съответствие на имущество и доходи. Данъчните проверяват дали официалните доходи на хората, които са купили имоти за над 750 хил. лв., им позволяват да придобият такова имущество. Проверките още не са приключили и продължават през настоящата година.


В хода на проверките на хора с луксозни имоти от НАП събират данни за доходите на цялото семейство и ги сравняват с направените разходи за покупка на имоти, автомобили, луксозни предмети, като скъпи часовници и бижута. Същевременно събират данни и за текущите разходи на семейството, като например дали децата учат в частни училища в страната и чужбина и какви са плащаните такси, колко често семейството ходи на екскурзии в чужбина и така нататък. Ако се окаже, че разходите надвишават официалните доходи, стартират ревизии с цел да бъдат установени данъчните задължения за доходите, които са скрити от приходната агенция. Понякога се оказва, че парите за луксозните имоти са спечелени от хазарт или са получени по наследство. Но в редица случаи се оказва, че проверяваните са укрили доходи и трябва да платят данъци за тях.

За да бъдат проверките за съответствие на имуществото с получените доходи по-бързи и по-ефективни беше въведена възможност в годишните данъчни декларации хората да посочват и необлагаеми доходи, като например от наследство. Беше въведено и изискване организаторите на хазартни игри, включително и такива от чужбина, да докладват в НАП за изплатени печалби в размер над 5000 лв. В резултат, ако човек спечели джакпота в хазартна игра и купи луксозен имот, вече няма да се притеснява, че ще бъде проверен от данъчните.

От приходната агенция следят не само покупките на луксозни недвижими имоти в страната, а и собствениците на жилища в чужбина, като специално внимание обръщат на хората с апартаменти и къщи в Гърция и Дубай. През миналата година са продължили проверките на граждани, придобили или продали недвижими имоти, намиращи се на територията на Гърция, във връзка с данни за реализираните сделки, получени от гръцката приходна агенция. Извършена е селекция общо на 2117 души, като на 64 от тях са възложени проверки за установяване на факти и обстоятелства във връзка с притежаваните имоти, за петима души са правили проверка дали официалните им доходи съответстват на разходите на семейството, а на 878 души са започнали ревизии. Към края на миналата година са приключени 61 от проверките и 527 от ревизиите. В хода на приключените контролни производства са подадени 82 коригиращи декларации, с които хората доброволно са завишили дължимите от тях данъци с 89 309 лв. В резултат на ревизиите са установени допълнителни данъчни задължения в размер на 671 377 лв. Проверките продължават през настоящата 2024 г.

През миналата година са възложени и 161 проверки за установяване на факти и обстоятелства за български граждани, притежаващи недвижими имоти в Обединени арабски емирства и по-конкретно в Дубай. Приключили са 159 проверки. В хода на контролните действия е установено, че 22-ма от проверените за данъчни цели са местни лица за България, тоест центърът на жизнените им интереси е тук и съответно в страната трябва да декларират доходите и да плащат данъците си. В резултат в хода на проверките 11 души са подали годишни данъчни декларации за доходите си. На един човек е започнала пълна ревизия за установяване на доходите му и дължимите данъци, която не е приключила.

Но в отчета за свършената работа през миналата година няма данни за проверки на българи, които държат яхтите си в Гърция, Монако или на други пристанища в Европа и по света.

НАП търси 22,7 млн. лв. от имущество в чужбина

НАП търси съдействие от приходните агенции на страните от ЕС и на държави извън Общността при събирането на задължения на българи, които имат банкови сметки и имоти зад граница. Същевременно НАП принудително събира в България задължения на хора, които имат просрочени данъчни задължения в чужбина.

През миналата година общият размер на постъпилите към НАП искания за събиране от страни членки на ЕС са в размер на 279,3 млн. лв., а от НАП са предявили за събиране към приходните агенции на страни от ЕС 22,7 млн. лв. НАП си сътрудничи и с приходни агенции в страни извън ЕС. Например през миналата година на основание Конвенцията на ОИСР от НАП са предявили за събиране 769 378 лв. от приходните администрации на страни извън ЕС. Чрез това сътрудничество данъчните успяват да съберат значителни суми от хора, които укриват парите си в чужбина.

През миналата година по сметките на НАП са постъпили над 3,248 млн. лв. във връзка с изпратени към страните от ЕС по линия на взаимната помощ искания за събиране на задължения към държавната хазна. Същевременно от НАП са събрали 6,7 млн. лв. от имущество и пари на територията на страната по искане на чуждестранни приходни администрации. 6,65 млн. лв. от тези пари са за страни от ЕС, а 44 628 лв. са събрани за проходни агенции на страни извън ЕС. Оказва се, че доста хора със задължения в други страни развиват дейност, имат пари и имоти в България. Запазва се тенденцията за висок брой на новопостъпили искания за взаимна помощ между приходните администрации, като най-значително е увеличението на броя на исканията за събиране на задължения. През миналата година исканията за взаимната помощ между НАП и приходните администрации на другите страни от ЕС са общо 2729 броя.